Home

Home

Van harte welkom op de website van BewustGezin Alblasserdam e.o.!
Op deze website bieden wij info aan belangstellenden en leden over onze activiteiten, doelstellingen en achtergronden rond mediagebruik.
We hopen u regelmatig te informeren en de site steeds verder aan te vullen.

BewustGezin Alblasserdam e.o. is aangesloten bij de landelijke organisatie BewustGezin.nu. Bij deze landelijke organisatie zijn meerdere plaatselijke oudercollectieven rond mediaopvoeding aangesloten. Gezamenlijk is de volgende doelstelling geformuleerd die onze werkgroep van harte onderschrijft en invulling zal geven:

Doelstelling BewustGezin.nu
BewustGezin.nu wil door het delen van kennis en informatie de bewustwording vergroten van de gevol
gen van intensief mediagebruik, met name het huidig smartphonegebruik, door kinderen en jongeren. De invloed van deze media vraagt om permanente bezinning op principiële en praktische aspecten van de(media)opvoedingBewustGezin.nu biedt aan gezinnen, kerken en scholen handreikingen door middel van de website, het organiseren van symposia en lezingen en brengt ouders met elkaar in contact.

Een hartelijke groet van de werkgroep ‘BewustGezin Alblasserdam e.o.’!