Over ons

Over ons

Wij zijn een groep ouders die, evenals vele andere ouders in ons land (en daarbuiten) zich zorgen maken over de toenemende invloed van de digitale media op onze kinderen, en op ons. Zorgen die ontstaan zijn op basis van onze ervaring tijdens het opvoeden, maar ook zorgen over wat we erover lezen en horen. Wij willen het niet bij deze bezorgde gevoelens laten maar elkaar opzoeken en proberen elkaar en iedere ge-interesseerde ouder tot steun te zijn. We beseffen enerzijds ten volle dat we met al onze activiteiten geheel en al afhankelijk zijn van Gods onmisbare zegen maar anderzijds beseffen we ook ook ten volle onze verantwoordelijkheid als opvoeders. Verantwoordelijk voor het geestelijke en lichamelijk welzijn van onze kinderen die ‘geleende panden’ zijn, die wij ten doop hebben gehouden waarbij wij voor Gods aangezicht een belofte hebben afgelegd namelijk om op te voeden tot godzaligheid. Wij hebben de overtuiging dat digitale media een toenemende bedreiging vormen voor dit tweeledig welzijn en willen hier heel bewust in opvoeden.
 
Hoe we ontstaan zijn? In januari 2017 organiseerden de drie basisscholen in Alblasserdam en Nieuw-Lekkerland een media-avond over het onderwerp: “Media-opvoeding, een zaak van het hart”. Op die avond is onze werkgroep opgericht en ontstond vrij kort daarna ons oudercollectief, wat nu de naam draagt: “BewustGezin Alblasserdam e.o.” E.o. staat voor “en omgeving” omdat de leden van ons collectief voornamelijk bestaan uit ouders van de drie genoemde basisscholen. BewustGezin in de naam wijst op onze verbinding met de landelijke beweging BewustGezin.nu. Een beweging waar inmiddels 17 oudercollectieven verspreid door het land bij aangesloten zijn. Met elkaar proberen we te werken aan bewustwording, bezinning en het delen van praktische tips en ideeën hoe de media-opvoeding in het gezin zou kunnen plaatsvinden, passend bij uw eigen overtuigingen, passend bij uw specifiek opvoedsituatie. Immers, niet ieder gezin is even groot. Niet ieder gezin is even digitaal. Niet ieder gezin is zich bewust van alle plussen en minnen van digitale media.
 
We hopen dat u zich kunt vinden in onze doelstelling en dat u ons wilt komen versterken. Daarvoor geldt: niets moet, alles mag, maar we zeggen er wel bij: het is best dringend…!
 
Met vriendelijke groet,
 
Familie M.H.P. Roos
Familie J. de Nies
Familie P. Zoeteman
Familie J.A. Nobel
Familie J.J. Moerkerken
Familie D. van Elzelingen